06:59 ICTThứ Tư, 20/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Bảy, ngày 28/03/2020

Sáng ngày 25/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội.

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 của VIMICO tại Đại hội, ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản nhấn mạnh, năm qua và giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn cũng như ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến SXKD của Tổng công ty, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CNVCLĐ toàn Tổng công ty cùng những nhóm giải pháp đồng bộ được triển khai nên VIMICO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong điều hành hoạt động SXKD, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Bên cạnh việc tích cực triển khai đề án tái cấu trúc Tổng công ty, thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vẫn là dấu ấn quan trọng của VIMICO trong những năm qua… Năm 2020, VIMICO đặt kế hoạch phấn đấu với các chỉ tiêu chính: doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 6.588 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 163 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025: doanh thu 40.755 tỷ đồng, lợi nhuận 1.016 tỷ đồng.

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ năm 2020-2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua trích lập quỹ KHCN Tổng công ty năm 2020; Thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Thông qua việc tiêu thụ phôi thép sản xuất tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2020 và các năm tiếp theo; Thông qua nội dung Phương án sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa; Thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2020 với TKV.

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và 100%  cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên