Viện Khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
Thứ Sáu, ngày 11/08/2017

Ngày 11/8/2017, Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Đánh giá hiện trạng công nghệ và nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý bùn nước Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty tuyển than Hòn Gai”.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài đã hoàn thành các nội dung bao gồm: 1) Giới thiệu chung về công nghệ sàng tuyển xử lý bùn nước Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng; 2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng thông số kỹ thuật và hiệu quả làm việc của các thiết bị trong khâu chuẩn bị và khâu xử lý bùn nước Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng; 3) Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao hiệu quả làm việc các thiết bị trong khâu chuẩn bị và khâu xử lý bùn nước Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng; 4) Đánh giá hiệu quả làm việc các thiết bị trong khâu chuẩn bị và khâu xử lý bùn nước Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng khi áp dụng thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật công nghệ; 5) Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế khi áp dụng một số giải pháp kỹ thuật công nghệ trong khâu sàng tách cám khô, khâu xử lý bùn nước của cụm tuyển máy lắng, tuyển nổi Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng.

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số giải pháp kỹ thuật như đối với hệ thống sàng tách cám khô; hệ thống xử lý bùn nước trong cụm tuyển máy lắng; hệ thống tuyển nổi, bể cô đặc, máy lọc ép. Khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ vào thực tế sản xuất tại nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng đã làm tăng tỷ lệ thu hồi than sạch và than chất lượng cao; giảm áp lực cho khâu xử lý bùn nước; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chi phí sản xuất. Mỗi năm làm lợi cho Công ty 21,6 tỷ đồng.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá, nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra. Đồng thời Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại về nội dung, cách trình bày, sử dụng thuật ngữ,… để nhóm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết, trình nghiệm thu ở cấp Tập đoàn TKV./.