12:07 ICTThứ Ba, 07/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Vì sao các chỉ tiêu tài chính của TKV tăng trưởng?
Thứ Sáu, ngày 31/05/2019

Khả năng sinh lời: ROE và ROA của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục được cải thiện trong năm 2018 khi kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao, với mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.000 tỷ đồng. Số nộp ngân sách Nhà nước TKV năm 2018 là 17.828 tỷ đồng, tăng 2.926 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% so với năm 2017.

Hệ số nợ năm 2018 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì ở mức an toàn cao so với quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP (không vượt quá 3 lần), chứng minh việc điều hành tài chính, kiểm soát công nợ của TKV ngày càng có hiệu quả… Đây là những chỉ số SXKD nổi bật năm 2018 của TKV. Để đạt được kết quả này, TKV đã triển khai những giải pháp nào?

Niềm vui của công nhân mỏ than trước khi vào ca sản xuất.

Sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính

Theo TKV, doanh thu tổng số của toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 124.583 tỷ đồng; tăng 17.563 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 4.998 tỷ đồng, bằng 250% so với kế hoạch; tăng 1.947 tỷ đồng, tương ứng tăng 64% so với năm 2017. Số nộp ngân sách Nhà nước TKV năm 2018 là 17.828 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch; tăng 2.926 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% so với năm 2017.

Có được những kết quả đáng ghi nhận như trên là do tổng hoà nhiều yếu tố như: Thị trường khoáng sản hồi phục trở lại sau giai đoạn suy thoái, sản lượng tiêu thụ cao; tập thể lãnh đạo, viên chức, công nhân lao động của TKV đã nỗ lực đẩy mạnh năng lực khai thác, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; nhất là việc TKV đã sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính…

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong năm 2018 của TKV là nhờ Tập đoàn đã có những dự đoán diễn biến thị trường đúng đắn. 

Còn nhớ, trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm, chỉ rõ những khó khăn, thách thức, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, TKV và các đơn vị thành viên sẽ đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, như: Thời tiết bất thường; sự biến động của thị trường than - khoáng sản trong và ngoài nước; điều kiện khai thác than ngày càng khó khăn hơn..., ảnh hưởng đến việc bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

Do đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tổng Giám đốc TKV yêu cầu các đơn vị bám sát những nhiệm vụ chính, xác định rõ các ngành, nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tái cơ cấu toàn diện, xây dựng TKV trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý…

Hàng loạt giải pháp đã được TKV và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện, trong đó, trọng tâm là xây dựng phương án điều hành nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn sản xuất, thực hiện tiết giảm 5% tổng chi phí. 

Đồng thời, triển khai hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giao khoán, quản trị chi phí đến từng phân xưởng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giao khoán từng tháng, quý.

Đặc biệt, trước áp lực nhu cầu than trong nước tăng cao, TKV đã chủ động cân đối nguồn than, điều hành các đơn vị chế biến, pha trộn than để cung cấp đủ cho khách hàng, nhất là các đơn vị sản xuất điện …

Mô hình “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người” hiệu quả

Không chỉ đạt kết quả sản xuất, kinh doanh đầy ấn tượng, năm 2018 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV với một trong những giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ, tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại lao động…, hướng đến mô hình "Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người" và 3 mũi giáp công "Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa" trong tất cả các khối ngành sản xuất.

Cơ giới hóa khai thác mỏ giúp TKV tái cơ cấu hiệu quả.

Từ hiệu quả kinh doanh tốt hơn, Tập đoàn có thêm nguồn tài chính để cân đối tiền lương cho người lao động. Trong năm, Tập đoàn đã 3 lần điều chỉnh tăng lương cho người lao động. Trong đó, ưu tiên vẫn là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp. Cụ thể, đối với công nhân khai thác, đào lò làm công việc bậc 6/6, nếu đảm bảo đủ 20 công và định mức sẽ đạt mức lương gần 30 triệu đồng/tháng (gần 1,5 triệu đồng/công).

5 tháng đầu năm 2019, TKV tiếp tục duy trì kết quả bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới, tái cơ cấu tổ chức quản lý đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ. 

Sản lượng than nguyên khai 5 tháng của Tập đoàn đạt 18,43 triệu tấn, bằng 46% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ, tăng 1,56 triệu tấn so với cùng kỳ 2018; than tiêu thụ 18,44 triệu tấn. Trong đó: than tiêu thụ nội địa đạt 18,42 triệu tấn. Riêng than cấp hộ điện là 15,44 triệu tấn, tăng 2,4 triệu tấn so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực sản xuất khác như khoáng sản, alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, dịch vụ khác đều đạt KH. Doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đầu năm ước đạt 54.473 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 11,401 triệu đồng/người/tháng (đạt 100,9% KHN); trong đó khối sản xuất than: 12,807 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,5% so với KHN…

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 49,900 50,120
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 49,450 50,050

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên