Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trung tâm Cấp cứu mỏ: Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa tai nạn và sự cố
Thứ Sáu, ngày 29/06/2018

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra phòng ngừa sự cố tại các mỏ nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố, cùng với các đơn vị sản xuất thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Trung tâm Cấp cứu mỏ diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, cùng với thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, nâng cao thể lực, kỹ năng cho cán bộ và đội viên, sẵn sàng ứng cứu giải quyết sự cố, tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Cấp cứu mỏ đã phối hợp với các đơn vị sản xuất than trong TKV tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố có thể xảy ra trong sản xuất; đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp PCTT, TKCN với các đơn vị; thường xuyên tổ chức đi mỏ lấy và phân tích mẫu khí mỏ phục vụ công tác thông gió, phòng cháy nội sinh mỏ, đảm bảo an toàn trong sản xuất hầm lò.

Cùng với đó, Trung tâm Cấp cứu mỏ đã tham gia các đoàn kiểm tra của Tập đoàn, phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác ATVSLĐ, công tác PCCC, phòng chống mưa bão tại các đơn vị trong Tập đoàn. Qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, các lỗi vi phạm và các nguy cơ mất an toàn… kiến nghị để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, tại lễ phát động "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018", Trung tâm Cấp cứu mỏ đã tổ chức diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn theo phương án. Đồng thời, tham gia 02 vụ cứu hộ triên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo phân công của địa phương...

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên