Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trung tâm Cấp cứu mỏ áp dụng thí điểm đánh giá KPIs vào hoạt động sản xuất kinh doanh
Thứ Ba, ngày 14/05/2019

Vừa qua, Trung tâm Cấp cứu mỏ - VINACOMIN đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 3 tháng thí điểm triển khai áp dụng: “Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc” theo chỉ đạo của Công văn số 5869/TKV-TCNS ngày 07/11/2018 của TKV về việc thí điểm trả lương theo hiệu quả công việc.

Với mục tiêu để lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong Trung tâm tiếp cận và hiểu rõ về KPi để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự, quản trị được các mục tiêu trong kế hoạch SXKD và đánh giá đúng công việc của từng cá nhân, từng bộ phận, Ban lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu mỏ đã phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN mở lớp đào tạo KPIs để hướng dẫn triển khai áp dụng toàn diện trong Trung tâm. Sau khóa đào tạo, Giám đốc Trung tâm đã giao cho phòng Tổ chức Hành chính triển khai thí điểm trong quý 1/2019.

Qua 3 tháng thực hiện thí điểm KPi tại phòng Tổ chức Hành chính đã đánh giá được nhiều mặt tích cực, CBCNV tự chủ về ý thức, trách nhiệm với công việc, tự xem xét và nâng cao năng lực quản lý, thể hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong bản mô tả công việc của từng vị trí, chức danh cụ thể, việc trả lương được đánh giá rõ ràng và minh bạch… Qua việc áp dụng, Trung tâm đã chủ động xem xét, bổ sung nội dung thứ 4 so với biểu mẫu TKV hướng dẫn đối với nhóm tiêu chí chung tại bảng mục tiêu nên đã chủ động để dự kiến công việc của mình sát, hết với các nhiệm vụ được phân công. 

Hội nghị cũng đã phân tích đánh giá trong quá trình triển khai áp dụng thí điểm, nhận rõ có nhiều mặt tích cực, mặt nổi trội, đã hình thành cơ bản tác phong công nghiệp hóa… trong điều hành sản xuất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Bạch Đằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã yêu cầu các phòng, trạm trực thuộc tiếp tục nghiên cứu các nội dung, mục tiêu cơ bản của KPIs để tiến tới áp dụng toàn diện trong Trung tâm, nhằm đánh giá hiệu quả công việc, trả lương theo KPIs hướng tới triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cho từng tập thể, cá nhân và thực hiện có trách nhiệm theo nội dung chỉ đạo của Công văn số 5869/TKV-TCNS ngày 07/11/2018 về việc thí điểm trả lương theo hiệu quả công việc và Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn TKV ban hành kèm theo Quyết định 685/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2019.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên