Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trả lương khuyến khích cho thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp
Thứ Hai, ngày 13/05/2019

Theo Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2019, thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp sẽ được trả lương khuyến khích.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, giải pháp này nhằm bù đắp tiền lương cho những người thợ bậc cao do họ bị giảm năng suất lao động trong quá trình hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp.

Thực tế hiện nay cho thấy, thợ lò và thợ cơ điện lò có tuổi nghề ngày càng ngắn, thợ trẻ mới vào nghề cần được kèm cặp ít nhất là trong giai đoạn mới bước vào nghề. Đối với các ngành cơ khí chế tạo cũng vậy, thợ lành nghề cần có nhiều thời gian làm việc và cần được kèm cặp khi mới bước vào nghề. Hầu hết các đơn vị đều giao nhiệm vụ cụ thể cho các thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp, nhất là những thợ mới vào nghề. Do vậy, Tập đoàn xây dựng quy chế và yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu triển khai và thực hiện cơ chế khuyến khích trả thêm ngoài mức tiền lương giao khoán khi thợ bậc cao được giao nhiệm vụ kèm cặp, bổ túc thợ bậc thấp, thợ mới ra trường. Mức trả thêm cụ thể do đơn vị quy định tùy thuộc vào ngành nghề kèm cặp. Tuy nhiên, công tác trả lương khuyến khích cũng cần có điều kiện ràng buộc về công tác kèm cặp cho thợ bậc thấp phải đạt yêu cầu đề ra sau quá trình kèm cặp thì mới được khuyến khích trả lương.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên