Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Giám đốc Tập đoàn thưởng nóng 100 triệu đồng cho Công ty Nhôm Đăk Nông và BQL Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ
Thứ Ba, ngày 22/11/2016

Vừa qua, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc cùng đoàn công tác Tập đoàn đã kiểm tra quá trình chạy thử của Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV. Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc và các Ban tham mưu Tập đoàn.

Tổng Giám đốc và các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của công nhân, cán bộ Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV và Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ  - Vinacomin đã phối hợp tốt với nhà thầu và chính quyền địa phương trong triển khai dự án.

Tại đây, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã thưởng nóng cho công nhân, cán bộ tổ hợp 100 triệu đồng, trong đó, Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV 50 triệu đồng và Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin 50 triệu đồng vì đã có thành tích trong công tác quản lý, điều hành dự án, phối hợp tốt với nhà thầu thực hiện tốt quá trình chạy thử, hiệu chỉnh nhà máy để ra sản phẩm hydrat đầu tiên vào ngày 10/11/2016 vừa qua. Đây là bước quan trọng trong quá trình vận hành tổ hợp để chuẩn bị cho bước tiếp theo sản xuất ra sản phẩm alumin.

Sau khi kiểm tra toàn bộ các hạng mục Nhà máy, Tổng Giám đốc chỉ đạo cán bộ, công nhân viên Công ty và Ban quản lý Dự án tiếp tục phối hợp tốt với nhà thầu, làm tốt hơn nữa công tác chạy thử, hiệu chỉnh để sớm sản xuất ra sản phẩm alumin.

Một số hình ảnh:

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên