04:15 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng giá trị nhu cầu kế hoạch đầu tư giai đoạn 2012-2015 khoảng hơn 138,3 ngàn tỷ đồng
Thứ Hai, ngày 30/07/2012

Ngày 28/7/2012, tại TP Hạ Long, Tập đoàn đã mở Hội nghị chuyên đề công tác đầu tư nhằm đánh giá kết quả công tác này giai đoạn 2007-2011 và xác định cơ cấu, hình thức, danh mục các dự án đầu tư kế hoạch giai đoạn 2012-2015 phù hợp với mô hình tổ chức mới của Tập đoàn và những quy định mới của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trong các năm 2007-2011, tổng số vốn đầu tư toàn Tập đoàn là hơn 97,4 ngàn tỷ đồng; trong đó, tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp than chiếm 43,67% tổng giá trị đầu tư, tiếp đó là công nghiệp khoáng sản - hóa chất (24,63%), công nghiệp điện lực (22,97%), dịch vụ thương mại và đào tạo (6,95%), công nghiệp cơ khí (1,06%) và hạ tầng bất động sản (0,72%).
 
Đánh giá chung giai đoạn này cho thấy, công tác đầu tư tuy còn một số tồn tại, song đã có một bước phát triển lớn đáp ứng yêu cầu tăng cao của sản xuất than, khoáng sản, điện cũng như mở rộng các ngành nghề kinh doanh, sản phẩm mới trong các lĩnh vực SXKD chính của Tập đoàn.
 
Giai đoạn 2012-2015, tổng giá trị nhu cầu kế hoạch đầu tư của toàn Tập đoàn khoảng hơn 138,3 ngàn tỷ đồng, trong đó hơn 82,3% doanh nghiệp phải tự huy động vốn. Các ngành công nghiệp trọng yếu của Tập đoàn tiếp tục có vốn đầu tư lớn: than khoảng 74 ngàn tỷ, khoáng sản-hóa chất-vật liệu khoảng 30 ngàn tỷ, điện khoảng 10 ngàn tỷ; đặc biệt, ngành công nghiệp mới - bauxit-nhôm khoảng 8 ngàn tỷ; hạ tầng, kinh doanh bất động sản khoảng 4 ngàn tỷ (tăng nhiều so với giai đoạn trước); dịch vụ, thương mại và đào tạo, khoảng gần 5 ngàn tỷ (giảm hơn 1 ngàn tỷ so với giai đoạn trước).
 

Đơn vị thành viên