11:45 ICTThứ Năm, 18/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổ công tác số 3 - Ban Kinh tế TƯ làm việc với Tập đoàn TKV về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 5, khóa XII của Đảng
Thứ Hai, ngày 06/08/2018

Sáng ngày 6/8, tại Hội trường tầng 2, Trụ sở 226 Lê Duẩn, Tổ công tác số 3 - Ban Kinh tế TƯ làm việc với Tập đoàn TKV về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 5, khóa XII của Đảng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tổ công tác số 3 - Ban Kinh tế TƯ, có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các đồng chí thành viên trong Tổ. Về phía Tập đoàn, có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Mai Lê Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; đại diện các Ban chuyên môn. Đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Lê Minh Chuẩn đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng tại Tập đoàn. Theo đó, công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết được Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Về chất lượng tổ chức, hội nghị đã đảm bảo tiến độ thời gian, cán bộ đảng viên tham gia dự học đầy đủ, nghiêm túc. Việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn, có tác dụng tích cực trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Về tình hình thể chế hóa các Nghị quyết, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 24 - CTr HĐ/ĐU về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khóa XII. Theo đó, với Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp; xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ phục vụ trong Tập đoàn (như nhà ăn, bảo vệ cơ quan…); thúc đẩy hình thức liên kết sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất (công tác vận chuyển than, băng tải…).

Với Nghị quyết số 11 - NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong đó trọng tâm là giữ vững vai trò của TKV trong đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và cơ cấu lại doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém trong những năm qua, đặc biệt là xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả; tích cực xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Đặc biệt, Tập đoàn xác định Nghị quyết số 12 - NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” là nghị quyết có tác động trực tiếp và toàn diện đến sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn đã cụ thể hóa Nghị quyết với 6 chương trình hành động cụ thể. Một là chương trình tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn tập trung lãnh đạo tái cơ cấu theo hướng giữ vững và củng cố các ngành nghề sản xuất đã được khẳng định vị thế trong hơn 20 năm qua; cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn; tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con; hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Hai là chương trình cơ giới hóa, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh áp dụng KHCN vào sản xuất và quản lý bằng các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững TKV, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Ba là chương trình nâng cao hiệu quả SXKD, Tập đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Bốn là chương trình tái cơ cấu lực lượng lao động, Tập đoàn tập trung chỉ đạo tái cơ cấu và tinh giảm lao động, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2020 đưa tổng số lao động toàn TKV xuống dưới 100 ngàn người. Chương trình này đã được quyết liệt triển khai và đạt được kết quả rõ nét. Năm là chương trình nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; thống nhất chủ trương thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị từ cấp công trường, phân xưởng đến các công ty con, đơn vị trực thuộc; đề cao vị trí, vai trò của cấp chi bộ, là trung tâm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ và là cầu nối trực tiếp giữa tổ chức đảng với đảng viên. Sáu là chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ, hàng năm, Tập đoàn thực hiện việc đáng giá, kiểm điểm phân loại cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, mở lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ chủ chốt các cấp; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn…

Sau khi đánh giá các kết quả thực hiện được cũng như nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong tình hình thể chế hóa các Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khóa XII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể như: đề nghị Trung ương sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện đầu tư Dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng và Nhà máy alumin Nhân Cơ, trên cơ sở đó xem xét và cho phép TKV mở rộng, nâng công suất 2 nhà máy này; đề nghị Chính phủ: cho phép TKV thực hiện giá bán than theo giá bán trên thị trường thế giới, cho phép TKV tiếp tục triển khai dự án Sắt Thạch Khê, cho phép TKV triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I theo phương án các nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư, quan tâm công tác thăm dò, phát triển tài nguyên; đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phí, thuế đối với sản phẩm than, khoáng sản phù hợp; xem xét ban hành quy định về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhà nước triển khai Đề án tái cơ cấu đảm bảo tiến độ…

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và các thành viên trong Tổ công tác số 3, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đánh giá cao sự chủ động và những kết quả đạt được của Tập đoàn TKV trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thể chế hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Tập đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD, đặc biệt là đối với các đơn vị đang thực hiện thoái vốn; đồng thời chú trọng đẩy mạnh, nâng cao năng suất lao động thông qua việc quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại và phù hợp với hoạt động SXKD; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động… Với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, Tổ công tác sẽ nắm bắt và báo cáo cụ thể với Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, Chính phủ để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đơn vị thành viên