02:55 ICTThứ Bảy, 26/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TMG: 6.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, ngày 18/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMG của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2020

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến tổ chức cuối tháng 4 năm 2020. Công ty sẽ có thông báo trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

- Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên