TKV hỗ trợ xây 04 nhà cộng đồng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Thứ Ba, ngày 09/01/2018

Năm 2017, TKV đã hỗ trợ kinh phí 2,9 tỷ đồng để xây dựng 04 nhà cộng đồng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong khu vực, đồng thời góp phần cùng địa phương xây dựng thị trấn văn hóa gắn liền với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, TKV đã rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Trong năm 2017, TKV đã hỗ trợ địa phương xây dựng 04 nhà cộng đồng tại các Tổ dân phố 10, 15, 22 và 23 với diện tích 150m2 mỗi nhà và trang bị hoàn thiện 01 nhà cộng đồng tổ dân phố 22 với đầy đủ bàn ghế và âm thanh.

Nhà cộng đồng khi đưa vào hoạt động không chỉ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa văn minh cho cộng đồng dân cư mà còn là nơi vui chơi, giải trí của các cháu thiếu nhi vào những ngày lễ, tết, hội hè...