01:23 ICTThứ Tư, 11/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tin Nhân sự
Thứ Năm, ngày 31/05/2018

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn vừa ký các quyết định về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại một số đơn vị.

Theo đó, thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin như sau: Ông Đoàn Hữu Thung, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin; từ nhiệm Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty để nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/6/2018. Cử ông Ngô Quang Trung, Phó trưởng ban Kinh doanh than TKV làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin, ứng cử Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai quy trình theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV; đồng thời thực hiện thủ tục tại HĐQT Công ty để bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin kể từ ngày 01/6/2018.

Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau: Ông Đỗ Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; từ nhiệm Uỷ viên HĐQT - Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ do TKV phân công kể từ ngày 01/6/2018. Cử ông Lê Văn Duẩn, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, ứng cử Uỷ viên HĐQT - Giám đốc Công ty. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai quy trình theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV; đồng thời thực hiện thủ tục tại HĐQT Công ty để bổ nhiệm ông Lê Văn Duẩn giữ chức Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kể từ ngày 01/6/2018.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,260 41,410
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,130 41,530
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên