Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp
Thứ Hai, ngày 10/02/2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp TKV giai đoạn 2017-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành đề án đã đề ra.

TKV đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, trong những năm qua, TKV đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp trong nội bộ TKV và các đơn vị thành viên. Mặc dù còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Để hoàn thành đề án đã đề ra, Tập đoàn yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tăng cường chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2020 tập trung vào những nhóm công việc như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực thi các biện pháp đồng bộ nhằm tiết giảm lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của đơn vị; các đơn vị thuộc diện chuyển đổi, sắp xếp tổ chức lại theo Đề án đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, sắp xếp, tổ chức lại theo quy định; các đơn vị đã được thông qua đề án khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2020 v.v.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên