Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tích cực trong công tác tái cơ cấu sắp xếp tổ chức, lao động
Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Địa chất chất mỏ - TKV được biết, với nhiều nỗ lực, đến nay Công ty đã thực hiện xong phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn. Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; tiết giảm lao động gián tiếp, phục vụ, phụ trợ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị liên tịch số 51 và Chỉ thị số 102 của Tập đoàn về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động. Sắp xếp giảm phòng ban của Xí nghiệp Địa chất Đông Triều từ 7 phòng xuống còn 5 phòng (sáp nhập Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng Hành chính quản trị thành Phòng Tổ chức hành chính, sáp nhập Phòng Kế hoạch và Phòng Vật tư thành Phòng Kế hoạch vật tư); giảm số phòng ban của Công ty từ 14 phòng xuống 10 phòng. Năm 2016 tiết giảm 95 lao động, năm 2017 tiết giảm 68 lao động, năm 2018 tiết giảm 58 lao động, năm 2019 giảm 97 lao động. Đến nay mô hình tổ chức, lao động của Công ty đã tinh gọn hơn, góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Công ty đã xây dựng, thực hiện các quy chế quản lý lao động, chính sách tuyển dụng đãi ngộ nhằm thu hút công nhân kỹ thuật, kỹ sư có trình độ, năng lực về công tác tại Công ty. Kết quả, trong 5 năm (2015 - 2020) đã tuyển mới 155 người, trong đó: kỹ sư 24 người và gần 120 công nhân kỹ thuật về làm việc tại Công ty. Tuy nhiên công nhân kỹ thuật lành nghề, cán bộ kỹ thuật - nghiệp vụ có trình độ ngày một giảm, nhất là những năm 2018, 2019 do việc làm không ổn định, lực lượng công nhân kỹ thuật khoan thăm dò chấm dứt hợp đồng lao động nhiều. Số cán bộ, công nhân kỹ thuật trẻ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu cả số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh đang là một thực trạng khó khăn đối với Công ty trong những năm tới. Để giải quyết vấn đề này, Công ty sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ, nhất là cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ, công nhân về làm việc ổn định lâu dài tại Công ty.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên