15:57 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Địa chất Việt Bắc TKV
Thứ Sáu, ngày 15/01/2016

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông của Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV.

Thời gian: 08h00 ngày 26/01/2016

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty Địa chất Việt Bắc - TKV, số 30B Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung chính của Đại hội: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV; Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2018 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV; Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Mời quý vị tải file đính kèm để nhận tài liệu Đại hội

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên