01:05 ICTThứ Bảy, 29/02/2020
Than Vàng Danh xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Thứ Ba, ngày 10/09/2019

Vừa qua, Công ty than Vàng Danh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của các phân xưởng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Việt - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng - Chủ tịch Công đoàn Công ty; Ban lãnh đạo Công ty; Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn các phân xưởng cùng 156 gương điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Việt đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phải thực sự quan tâm tới công tác thi đua - khen thưởng; nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng tại đơn vị; khen đúng đối tượng, chính xác, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, kèm cặp và nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp sản xuất là một chủ trương và việc làm hoàn toàn đúng đắn, đi trúng và đúng hướng, thể hiện sự quan tâm tới sự phát triển nguồn và trí lực trong đội ngũ công nhân lao động của lãnh đạo Công ty hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.         

Hội nghị đã được nghe 24 ý kiến phát biểu của các đại biểu và được đồng chí Vũ Đình Việt - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trả lời và giải quyết thỏa đáng chủ yếu liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân là điển hình tiên tiến trong công tác viết sáng kiến, việc hoàn thiện hồ sơ, hình thành sáng kiến khi mới chỉ là một ý tưởng; cá nhân là công nhân lao động các đơn vị có nhiều ý tưởng hay, cách làm mới, có giá trị làm lợi, sáng tạo trong lao động nhưng ngại nêu, ngại trình bày, chưa mạnh dạn đưa ra tại tiểu ban sáng kiến cấp đơn vị…

Tại hội nghị, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị đã ký bản cam kết kèm cặp, bồi dưỡng và xây dựng các cá nhân là điển hình tiên tiến các đơn vị giai đoạn 2020-2025; đại diện công nhân điển hình tiên tiến ký cam kết luôn có ý thức tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện phấn đấu, nâng cao trình độ, không ỷ lại, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực tại đơn vị, luôn có ý thức gắn bó và cống hiến lâu dài vì sự phát triển bền vững của đơn vị, Công ty.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 45,800 46,350
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 45,250 46,480

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 66.40 -1.12%
Đồng USD/lb 2.5486 -0.76%
Chì USD/tấn 1,842.00 -0.49%
Aluminum USD/tấn 1,690.00 -0.35%
Thiếc USD/tấn 16,345.00 -2.01%
Kẽm USD/tấn 2,012.00 -1.66%
Nickel USD/tấn 12,306.50 -1.37%

Các đơn vị thành viên