Than từ vỉa lên kho sẽ chỉ được vận chuyển vào ca 1, ca 2
Thứ Ba, ngày 13/03/2018

Nhằm tránh tình trạng thất thoát tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự trên các khai trường mỏ, các Ban Tập đoàn đang tham mưu cho lãnh đạo điều hành sẽ chỉ chạy than từ vỉa lên các kho than trong các khai trường mỏ lộ thiên vào ca 1 và ca 2.

Theo đó, các Ban Tập đoàn đang tiến hành rà soát, cân đối các điều kiện sản xuất của từng đơn vị để tham mưu với lãnh đạo điều hành Tập đoàn áp dụng quy định về thời gian vận chuyển than nguyên khai từ vỉa lên các kho than. Theo đó, trong khai trường các mỏ than lộ thiên sẽ chỉ được vận chuyển than vào ca 1 và ca 2, không vận chuyển than vào ca 3. Đây là một trong những giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động vận chuyển than trên các khai trường mỏ. Trước đó, các hoạt động chạy than vào ban đêm cũng đã được cấm tại nhiều cung đường nhạy cảm nhằm tránh tình trạng thất thoát tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động kho vận, tiêu thụ than trong toàn Tập đoàn.

Để các đơn vị vẫn có thể chủ động trong công tác vận chuyển than theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, Tập đoàn sẽ nghiên cứu về tổ chức sản xuất của từng đơn vị để có những giải pháp điều hành phù hợp.