Than Núi Béo: Tập trung triển khai trồng cây phủ xanh bãi thải
Thứ Ba, ngày 17/04/2018

Thời gian qua, Công ty CP than Núi Béo đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là công tác trồng cây phủ xanh bãi thải.

Cụ thể, trong quý I/2018, Công ty tập trung triển khai thi công công việc trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của Tập đoàn về việc trồng cây phủ xanh nhanh các bãi thải nhìn từ Quốc lộ 18A tại sườn tầng các mức +235 ÷ +215 bãi thải Chính Bắc; trồng dặm sườn tầng các mức +160 ÷ +120, bãi thải Phụ Bắc.

Đồng thời, Công ty đã triển khai thi công một số công trình như: Kè chống sạt lở bãi thải +63 bảo vệ khu dân cư khu 4 phường Hà Tu; tổ chức nạo vét bùn đất suối thoát nước Hà Tu khu vực thượng lưu cống số 1 và khu vực tổ 9 khu 7 phường Hà Tu.

Bên cạnh đó, Công ty lập phương án trồng cây, dự toán trồng cây mới và trồng bổ sung cây tại các sườn tầng bãi thải Phụ Bắc; lập hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại; chất thải thông thường với Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV; phối hợp cùng Công ty VITE tổ chức quan trắc môi trường định kỳ hàng quý.