16:45 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Mông Dương tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo AT-VSLĐ
Thứ Hai, ngày 25/07/2016

Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm 2016. Hội nghị do đồng chí Hoà Quang Trung - Phó GĐ Phụ trách AT-BHLĐ chủ trì với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty; cán bộ Phòng An toàn; các đồng chí trưởng phòng, quản đốc các đơn vị và các tổ trưởng AT-VSV.

Tại hội nghị, đại diện Phòng An toàn đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2016, đánh giá các nguyên nhân chung của sự cố mất an toàn và tình hình xử lý vi phạm với các hình thức được phân loại chặt chẽ. Theo đó, 6 tháng đầu năm, mặc dù không xảy ra các vụ TNLĐ nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại sự cố, chủ yếu trong các lĩnh vực: khai thác lò chợ, đào chống lò, lưu thông trong lò, vận tải, bốc dỡ. Đồng thời, sự cố về thiết bị có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song các sự cố loại III lại chiếm tỉ lệ cao hơn.

Cùng với đó, hội nghị đã nêu lên những mặt tích cực và hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm soát AT-VSLĐ của mạng lưới AT-VSV; hệ thống tổ chức, quản lý An toàn của Công ty và bộ phận phụ trách an toàn trong từng đơn vị.

Về các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban lãnh đạo đề xuất tăng cường 7 giải pháp trọng tâm sau: Thứ nhất là đảm bảo thiết kế, kiểm soát và quản lý kỹ thuật;             Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hiện trường; Thứ ba là tăng cường quản lý, tổ chức và thực hiện công tác an toàn; Thứ tư là chú trọng công tác huấn luyện và đào tạo con người; Thứ năm là, đảm bảo công tác phòng chống mưa bão; Thứ sáu là, chấn chỉnh công tác thi đua, tuyên truyền định kỳ tới người lao động; Thứ bảy là tổ chức, kiểm tra, rà soát các biện pháp, hộ chiếu, quy trình, quy định các công việc mỏ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên