Than Mạo Khê thưởng trên 800 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong qu‎ý III/2017
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Sáng ngày 10/10, Công ty than Mạo Khê đã tổ chức sơ kết hoạt động SXKD qu‎ý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả SXKD qu‎ý III/2017, Công ty than Mạo Khê đã khai thác 368.266 tấn than nguyên khai, tiêu thụ 252.869 tấn, mét lò đào 3.912m trong đó XDCB là 965m, đào lò CBSX là 2.947m, bóc đất đá trên 170.000m3, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện đào hai giếng đứng và các đường lò tiếp giáp có chiều dài 198m; xây dựng phương án và các giải pháp khai thác hiệu quả các vỉa than, công nghệ đào chống neo trong than... Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017, Công ty than Mạo Khê phấn đấu khai thác 415.200 tấn than, mét lò CBSX 3.632m, mét lò XDCB 954m, bóc đất đá trên 430.000m3, tiêu thụ 378.200 tấn và doanh thu than trên 411 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quý IV/2017, tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm như: triển khai các giải pháp quyết liệt trong việc sử dụng xe song loan đưa đón CNVC ra, vào lò nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; nâng cao công tác khoán quản trị chi phí, thí điểm khoán chi phí theo tuần; động viên khích lệ CBCNV có những ý tưởng, sáng kiến làm lợi cho SXKD; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hàng ca của các tổ chức đoàn thể, phòng ban chuyên môn, nâng cao trách nhiệm CB - CNVCLĐ trong công tác AT-VSLĐ; đảm bảo tốt ANTT ranh giới mỏ những tháng cuối năm... nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 thắng lợi.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng các cá nhân lao động giỏi, cá nhân và tập thể đạt giải cuộc thi “70 năm  LLVT tỉnh Quảng Ninh - Lịch sử và những chiến công”, khuyến khích tiền lương các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ SXKD qu‎ý III/2017 với số tiền trên 800 triệu đồng.