Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Hà Lầm gặp mặt thợ bậc cao
Thứ Hai, ngày 16/11/2015

Giám đốc và Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm vừa tổ chức gặp mặt thợ bậc cao tiêu biểu và đối thoại với công nhân lao động trực tiếp.

Với mục đích lắng nghe và giải đáp các vấn đề mà người lao động đang quan tâm nhằm ổn định tình hình, tư tưởng cho công nhân lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lao động trong việc xây dựng và phát triển Công ty, cũng như trách nhiệm của lãnh đạo Công ty đối với người lao động, tại buổi gặp mặt đồng chí Trần Mạnh Cường -  Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động qua 10 tháng năm 2015. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng thời thông báo những quy định, chính sách mới để người lao động được hiểu thêm, đồng thời gợi ý một số vấn đề để người lao động có những ý kiến đề xuất với giám đốc trong quá trình cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ như các vấn đề về cải thiện điều kiện làm việc; việc chia lương, thưởng; việc thực hiện công tác an ninh tự quản, công tác an toàn BHLĐ, công tác quản lý thiết bị, tiết kiệm tài nguyên; việc ứng xử của cấp trên với cấp dưới trong việc giải quyết các chế độ; việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới đến với người lao động... Qua buổi đối thoại những kiến nghị, đề xuất, những thắc mắc của người lao động đã được trực tiếp đồng chí Giám đốc giải đáp, phân tích và đã nhận được sự đồng tình của công nhân lao động.
 
Đây là chương trình đã được Công ty đưa vào quy chế gặp mặt hàng năm với mục đích động viên những thợ bậc cao có thành tích đóng góp cho hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tạo cơ hội để người lao động được trao đổi trực tiếp với giám đốc nhằm chia sẻ các thông tin, tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên