15:16 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Dương Huy xử lý nghiêm khắc trường hợp để mất an toàn lao động
Thứ Ba, ngày 18/10/2016

Lãnh đạo Công ty than Dương Huy cho biết, sẽ xử lý nghiêm khắc và kiên quyết với tất cả các tập thể và cá nhân để mất an toàn lao động trong sản xuất.

Mức xử phạt được lãnh đạo đưa ra là chuyển việc khác, học lại an toàn, cho đến phạt tiền, hay buộc thôi việc… Đây là biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn sự cố xảy ra trong sản xuất. Kèm theo đó, lãnh đạo Công ty cũng cho biết sẽ tăng cường nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác kiểm tra. Cùng với kiểm tra định kỳ, Công ty tập trung kiểm tra theo các chuyên đề kỹ thuật cơ bản khai thác và đào chống lò, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, quản lý khí mỏ, an toàn hệ thống cung cấp điện, băng tải... Bên cạnh đó còn thanh, kiểm tra an toàn, giám sát của cán bộ các phòng theo chức năng chuyên môn cụ thể. Sau các đợt kiểm tra, Công ty có các thông báo nội dung, chỉ thị giao nhiệm vụ cho các phòng ban, phân xưởng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của đoàn kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện với đoàn kiểm tra. Đối với các quản đốc, phó quản đốc các đơn vị, Công ty giao tổ chức tự kiểm tra của đơn vị, phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất AT-VSLĐ-MT. Công ty cũng sẽ kiểm tra lại các báo cáo kiểm tra của phân xưởng, nếu thấy các vi phạm do Công ty kiểm tra chưa được khắc phục hoặc phân xưởng kiểm tra mang tính hình thức sẽ kiểm điểm người liên quan, chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, khi công tác tự kiểm tra tại đơn vị được phát huy sẽ góp phần đề xuất những ý kiến, sáng kiến trong công tác kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Từ công tác kiểm tra đã cho những kết quả tích cực rõ nét, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm kỹ thuật cơ bản, vi phạm quy trình, nội quy an toàn, quy trình vận hành thiết bị, quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên