Than Dương Huy: Nhiều chính sách thu hút thợ lò
Thứ Tư, ngày 06/12/2017

Cùng với việc xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm, Công ty than Dương Huy đã có nhiều chính sách cải thiện điều làm làm việc và đời sống cho thợ lò.

Công ty đã lắp đặt dây chuyền rửa mũi cho thợ lò; đầu tư duy trì nhà chế biến nước sinh tố dành riêng cho công nhân làm việc dưới hầm lò; xây dựng, cải tạo mới nhà chờ xe khang trang, sạch đẹp, có hệ thống điều hòa, ti vi phục vụ người lao động tại khai trường. Việc khám sức khỏe và điều trị bênh nghề nghiệp được thực hiện đầy đủ. Chất lượng phục vụ ăn định lượng cho công nhân lò ngày càng được nâng cao

Công ty đã duy trì việc tổ chức tham quan, nghỉ mát cho gia đình thợ lò có nhiều thành tích trong lao động sản xuất với 4-5 đợt mỗi năm cho hơn 50 gia đình thợ lò tiêu biểu. Trong đó Công ty hỗ trợ 100% kinh phí ăn ở, đi lại, trả lương thợ lò trong thời gian tham quan nghỉ mát, động viên mỗi gia đình 1.000.000 đồng trong mỗi dịp nghỉ.

Với quy định nghỉ phép linh hoạt, thợ lò được lựa chọn số lần và số ngày nghỉ phép theo chế độ, tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi và chủ động thời gian giải quyết công việc gia đình. Ngoài chế độ nghỉ phép, hàng tháng thợ lò Than Dương Huy còn được thưởng từ 3 đến 5 ngày nghỉ (không kể Chủ nhật và ngày lễ) khi đạt ngày công cao, đảm bảo an toàn và năng suất lao động. Những người ở xa khi về thăm gia đình được Công ty hỗ trợ 500.000 đồng tiền tàu xe.