Than Cọc Sáu: Nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn
Thứ Sáu, ngày 13/10/2017

Trong các ngày từ 5-7/10 vừa qua, do có mưa lớn trên diện rộng làm nước moong dâng cao, ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty CP than Cọc Sáu. Công ty đã tập trung bơm thoát nước moong với nỗ lực cao nhất để thực hiện kế hoạch sản xuất trong quý IV/2017.

Hệ thống phà bơm dưới moong

Theo báo cáo của Công ty, do diễn biến bất thường của thời tiết, đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10 đến nay với tổng lượng mưa 587mm, đặc biệt trong các ngày 6,7/10 với vũ lượng mưa 482mm, lượng nước xuống moong nhiều làm cho nước moong dâng cao từ mức -202,2m lên mức -183,7m, tương ứng với mức nước dâng cao 18,5m so với thời điểm trước của đợt mưa đã làm chậm tiến độ bơm nước moong so với kế hoạch tới 35 ngày. Do đặc thù của Than Cọc Sáu, chủ yếu các vỉa than nằm ở đáy moong, các vỉa trên chủ yếu là vỉa kẹp, than xấu nên đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác than trong quý IV/2017 của Công ty.

Huy động tối đa công suất bơm hút nước moong

Công ty đã tập trung bơm tối đa công suất để nhanh chóng bơm hút nước moong với khối lượng tới trên 1 triệu m3. Tại khu vực dưới moong bố trí 03 hệ thống bơm công suất 710 kW/h/bơm, lưu lượng 1.026 m3/h/bơm và tại Trạm bơm mức -98 với 05 hệ thống bơm trong đó có 03 bơm công suất lớn 900 kW/h/bơm, lưu lượng 1.040 m3/h/bơm; 01 bơm có công suất 710 kW/h và 02 bơm nối tiếp lưu lượng 1.200 m3/h. Công ty đã lập phương án, chỉ đạo, thực hiện tối đa công tác bơm thoát nước moong, chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, bố trí bơm liên tục 3 ca. Theo dự kiến, đến 15/11 sẽ bơm cạn nước moong và tiến hành bơm bùn, triển khai kế hoạch hạ moong năm 2017-2018 để tiến hành khai thác, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm 2018.