16:05 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TDN: 16.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)
Thứ Năm, ngày 09/05/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân + sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên