TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt 56% kế hoạch năm
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017

Sáng 19/4, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2016, Tổng Công ty đạt doanh thu 2.025 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế là 14,9 tỷ đồng, vượt 56% so với kế hoạch đặt ra.

Tổng Giám đốc Trần Hải Bình cho biết, Tổng Công ty hoạt động trong hoàn cảnh khai thác than ngày càng khó khăn do phải khai thác sâu, hệ số bóc đất đá lớn, cung độ vận chuyển tăng. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo diện tích khai thác và đổ thải tại Công ty than Khánh Hòa, Công ty than Na Dương cũng gặp khó khăn.

Năm 2016, có 5 đơn vị thuộc Tổng Công ty đã thực hiện niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu; trong đó đáng kể nhất là Xi măng La Hiên đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với mã CLH với kết quả hoạt động tốt, chia cổ tức 15% năm 2016. Năm 2017, Tổng Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng và trả cổ tức 2%.