09:10 ICTThứ Ba, 10/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TCS: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 1.060.200 CP
Thứ Tư, ngày 15/05/2019

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.060.200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Mã chứng khoán: TCS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.390.203 CP (tỷ lệ 61,05%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Hiếu

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Chi

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Hải

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.450 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thành Đông

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Long

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.685 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.060.200 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2019

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2019.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,250 41,400
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,120 41,520
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên