Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TCS: Được chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 11,8 triệu CP
Thứ Tư, ngày 23/11/2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 11.847.544 cổ phiếu của Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã cổ phiếu: TCS;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 11.847.544 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 118.475.440.000 đồng

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên