09:21 ICTThứ Ba, 10/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TC6: 27.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)
Thứ Tư, ngày 15/05/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/6/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,250 41,400
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,100 41,500
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên