Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TC6: 27.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)
Thứ Tư, ngày 15/05/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/6/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên