11:58 ICTThứ Sáu, 23/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TC6: 27.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)
Thứ Tư, ngày 15/05/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/6/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đơn vị thành viên