15:49 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
Thứ Ba, ngày 18/02/2020

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TQN đã ban hành Nghị quyết liên tịch về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả

Trong năm 2019 vừa qua, thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV và Đoàn TQN, các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ triển khai đến các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất và toàn thể CNVCLĐ. Cùng với đó, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, toàn Tập đoàn đã thực hiện chi cho công tác ATVSLĐ tổng số 1.132 tỷ đồng, bằng 101,25% kế hoạch…

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/03/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ trong TKV giai đoạn 2017-2020, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và Đoàn TQN vừa ban hành Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN ngày 03/2/2020 “về việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020”. Theo đó, phát động phong trào thi đua thực hiện công tác ATVSLĐ trong cán bộ, công nhân lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, nhằm nâng cao nhận nhận thức, ý thức, văn hóa thực hiện công tác ATVSLĐ trong sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đầu tư áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động cho công nhân, tiếp tục giảm số vụ TNLĐ, sự cố do chủ quan, giảm số vụ TNLĐ nghiêm trọng, thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên