04:29 ICTThứ Sáu, 22/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Thứ Tư, ngày 23/11/2016

Sau 2 năm thực hiện cổ phần hoá theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã thực hiện tái cơ cấu lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tính đến thời điểm đầu quý III-2016, Tổng Công ty có 13 đơn vị trực thuộc thì 9 đơn vị đã thực hiện cổ phần hoá nên đã giảm được 1.222 lao động. Đồng thời, Tổng Công ty đã sắp xếp, sáp nhập các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị và thành viên trực thuộc nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh. Trong quý IV-2016, Tổng Công ty tiếp tục sáp nhập phòng Tổ chức và Phòng Lao động tiền lương thành Phòng Nhân sự; tiếp tục cắt giảm 5% lao động và xây dựng xong phương án thoái vốn tại Khách sạn Thái Nguyên.

Việc đẩy mạnh tái cơ cấu bộ máy đã góp phần tạo sự ổn định cho Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP. Cụ thể là năm 2015 (năm đầu cổ phần hoá), doanh thu của Tổng Công ty đạt 4.410 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 454 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 115 tỷ đồng. Năm 2016, tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty khó khăn hơn do giá than, vật liệu xây dựng giảm (do phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm than nhập khẩu) và các nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhưng doanh thu dự kiến sẽ đạt 4.377 tỷ đồng, lợi nhuận 82 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên