01:22 ICTThứ Tư, 11/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sôi nổi phong trào phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất ở Nhiệt điện Cao Ngạn
Thứ Hai, ngày 17/12/2012

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến và hợp lý hoá sản xuất ở Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn luôn được duy trì và phát triển. Hai năm gần đây, đã có 54 đề tài, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất đã được áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị làm lợi cho Công ty gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 10 đề tài khác được Hội đồng đưa vào áp dụng thử nghiệm và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 23 đề tài được Hội đồng sáng kiến Công ty duyệt và đưa vào áp dụng thực tế. Các đề tài đã góp phần tối ưu hoá quá trình sản xuất, làm tăng tuổi thọ cho thiết bị. Đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu sản lượng trong kế hoạch SXKD của Công ty.
 
Được biết, năm nay Nhiệt điện Cao Ngạn, cũng giống như các nhà máy nhiệt điện đốt than khác, gặp nhiều khó khăn do nhu cầu huy động thấp. Có thời gian, Công ty phải dừng phát một tổ máy. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực cao của tập thể CNCB Công ty, đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành sản lượng 770 triệu kWh, khả năng đến hết tháng 12, Công ty sẽ đạt sản lượng 775kWh, vượt kế hoạch 5 triệu kWh.
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,260 41,410
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,130 41,530
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên