15:36 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sẽ chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu nếu đơn vị có hành vi vi phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin
Thứ Tư, ngày 19/07/2017

Nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký văn bản về việc sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin.

Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị đang sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin tuân thủ các quy định về sử dụng nhãn hiệu tại Quy chế về sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được tự ý sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin khi chưa được phép của Tập đoàn; sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin không phù hợp với đăng ký kinh doanh và với danh mục sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký của nhãn hiệu; không tự ý chuyển nhượng, đồng ý hay chấp thuận cho bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin dưới bất kỳ hình thức nào; không sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin trong các hoạt động kinh doanh trái pháp luật; không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và Quy chế về sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; không tiến hành các hoạt động kinh doanh có tính chất không lành mạnh gây ảnh hưởng tới hoạt động chung của các công ty/đơn vị sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin.

Đối với các đơn vị khi có hành vi vi phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin, Tập đoàn sẽ ra thông báo chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu TKV, nhãn hiệu Vinacomin của đơn vị đó. Ngoài ra, các đơn vị có hành vi vi phạm phải đền bù thiệt hại về vật chất theo thoả thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và quy định của pháp luật về hành vi vi phạm gây ra những tổn thất vật chất hoặc uy tín thương hiệu của Tập đoàn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên