00:17 ICTThứ Ba, 04/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Quy định về quản lý, sử dụng ngoại tệ áp dụng trong Tập đoàn Vinacomin
Thứ Hai, ngày 31/10/2011

Tổng giám đốc Tập đoàn vừa ký quyết định ban hanh "Quy định về quản lý, sử dụng ngoại tệ áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam".

Theo đó, nguồn ngoại tệ của Tập đoàn Vinacomin được thu từ xuất khẩu hàng hóa; phát hành trái phiếu, vay các tổ chức tín dụng, tài chính; mua ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng, tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ và các khoản thu bằng ngoại tệ hợp pháp khác. Nguồn ngoại tệ này được dùng vào việc trả nợ các khoản vay của Vinacomin, các công ty con, đơn vị trực thuộc; chuyển góp vốn, cấp chi phí thường xuyên cho văn phòng đại diện, chi nhánh Vinacomin ở nước ngoài; thanh toán nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu của Vinacomin, các công ty con, đơn vị trực thuộc; bán cho Công ty TNHH MTV Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam, các tổ chức tín dụng, tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ...

Vinacomin, các công ty con, đơn vị trực thuộc được sử dụng các giao dịch về ngoại tệ trong các hoạt động thanh toán xuất nhập hàng hóa, vật tư thiết bị, vay vốn theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam và thông lệ quốc tế trong các giao dịch hoặc các hợp đồng kinh tế. Không giao dịch các loại ngoại tệ không có khả năng chuyển đổi và/hoặc tính thanh khoản không cao, trừ trường hợp được Tổng giám đốc Vinacomin phê duyệt.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên