Ông Nguyễn Tiến Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Khoáng sản và Hoá chất Tập đoàn, kể từ ngày 16/3/2018
Thứ Ba, ngày 13/03/2018

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải vừa ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động ông Nguyễn Tiến Mạnh, Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP về nhận công tác tại Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Khoáng sản và Hoá chất Tập đoàn, kể từ ngày 16/3/2018. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Mạnh là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.