11:37 ICTChủ nhật, 09/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nỗ lực làm tốt công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Một trong những nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ - TKV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là triển khai có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Trong đó sẽ tập trung xây dựng và tổ chức tốt bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm đạt được mục tiêu giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mở rộng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nhằm phát huy được vai trò lãnh đạo của tập thể cấp uỷ đi đôi với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các tổ chức.

Song song với đó, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ Công ty hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu hàng năm có trên 90% các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ địa phương trong việc quản lý và giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Phấn đấu hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ, phân loại đảng viên có trên 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt chế độ báo cáo của đảng viên khi đi công tác nước ngoài.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên