18:53 ICTChủ nhật, 17/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
NCP: 11.3.2020, ngày GDKHQ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, ngày 04/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCP của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Ngày 16/04/2020

- Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên