Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao ý thức tự chủ an toàn ở Tuyển than Cửa Ông
Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Do đặc thù nghề nghiệp, nên ngành công nghiệp khai thác, chế biến than thường tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn lao động. Vì thế, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được lãnh đạo TKV nói chung và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nói riêng đặt lên hàng đầu.

Nâng cao ý thức tự chủ an toàn ở Tuyển than Cửa Ông

An toàn lao động - Nền tảng cho sự phát triển

Để đạt được những kết quả khả quan trong SXKD năm 2019, bên cạnh những nỗ lực trong sản xuất thì công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã phát động phong trào đăng ký thi đua đảm bảo AT, VSLĐ - PCCN và triển khai thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, kỷ luật lao động đến từng người lao động. Song song đó là ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty về diễn biến, nguyên nhân các vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty, các đơn vị trong Tập đoàn và trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó Công ty cũng đã đề ra các giải pháp phòng ngừa tai nạn tương tự, tái diễn.

Hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - PCCN năm 2019 Công ty đã tổ chức mit-tinh đồng loạt tại các đơn vị vào ngày 06/5/2019 và triển lãm tranh, báo, ảnh về công tác AT, VSLĐ tại 17 đơn vị với 17 mảng ảnh chụp, 17 mảng báo tường và 86 tranh vẽ. Tổng chi phí cho tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ - PCCN năm 2019 là 144 triệu đồng.

Cùng với đó, Công ty luôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về tự chủ ATLĐ cũng như triển khai các hoạt động huấn luyện để nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan ATLĐ của người lao động. Điểm nhấn trong các hình thức tuyên truyền là Hội thi tranh báo ảnh về An toàn vệ sinh lao động, hoạt động được các đơn vị ngành Than và Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiều năm nay. Hội thi đã góp phần tạo sức lan tỏa, nâng cao ý thức của người lao động tự chủ an toàn trong lao động.

Theo con số thống kê, trong năm 2019, Công ty đã tổ chức huấn luyện định kỳ cho CBCNV thuộc nhóm 4 là 1.381/1.381 người; huấn luyện bước 1, 2, 3 được thực hiện đầy đủ theo quy định; huấn luyện và cấp bổ sung thẻ an toàn cho 252 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt và 10 người làm công tác y tế. Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho 47 người huấn luyện AT, VSLĐ. Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho 291 ATVSV. Bồi dưỡng kiến thức về công tác AT, VSLĐ cho 399 người là đốc công; tổ trưởng sản xuất; chuyên trách, bán chuyên trách an toàn và các ATVSV có thâm niên công tác dưới 01 năm.

Nâng cao ý thức tự chủ an toàn ở Tuyển than Cửa Ông

Đảm bảo an toàn với muôn màu giải pháp

Để tiếp tục bảo đảm ATLĐ trong sản xuất, đặc biệt trong sàng tuyển và chế biến than, năm 2020, Công ty đã đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế như: Xây dựng kế hoạch AT, VSLĐ song song với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đúng thời gian. Nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ quản lý cấp tổ, ca sản xuất và người đứng đầu tại các đơn vị bằng cách xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát theo quý nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng quản lý, ngại va chạm, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công việc được giao.

Bên cạnh đó là tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện AT, VSLĐ cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn, các yếu tố nguy hiểm, có hại từ đó nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và để mọi người tự chủ về công tác tự chủ an toàn khi làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố.

Bộ máy làm công tác AT, VSLĐ được kiện toàn từ Công ty đến phân xưởng, từ cán bộ phụ trách công tác AT, VSLĐ các đơn vị đến mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức trong công tác AT, VSLĐ để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Ngoài ra, trong công tác quản lý kỹ thuật an toàn, kiểm tra giám sát, Công ty tiếp tục quan tâm giám sát việc rà soát các hồ sơ kỹ thuật; nội quy, quy trình, quy định, quy tắc kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Công tác tự kiểm tra từ người lao động đến cấp tổ sản xuất, duy trì công tác tự kiểm tra của Quản đốc phân xưởng, khi kiểm tra phải có nội dung, chủ đề cụ thể. Đồng thời chỉ đạo cấp dưới tăng cường kiểm tra công tác quản lý lao động, thiết bị tại các bộ phận sản xuất, những nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn  và việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động.

Ngoài ra, Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục đầu tư mới máy móc thiết bị, cải tạo công nghệ, đẩy nhanh áp dụng công nghệ tự động hóa ở một số công đoạn, đơn vị; xây dựng nhà xưởng, cải thiện điều kiện làm việc, giảm cường độ và số lượng lao động, nâng cao hệ số an toàn cho người lao động.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và phấn đấu cao nhất để đảm bảo an toàn lao động. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa công tác an toàn, toàn bộ người lao động cần nâng cao ý thức tự chủ an toàn, nâng cao tác phong công nghiệp, thực hiện tốt các quy trình, quy định, nội quy lao động, quyết tâm không để xảy ra TNLĐ, sự cố do chủ quan gây nên; giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, tiến tới mục tiêu: "An toàn - Đổi mới - Phát triển".

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên