15:07 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị
Thứ Sáu, ngày 13/04/2018

Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn sẽ tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc theo hướng ngày càng nâng cao hơn nữa tinh thần tự chủ của đơn vị.

Theo đó, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn chỉ đạo các Ban phối hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đơn vị tư vấn tổ chức rà soát điều chỉnh, giao các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ cho các đơn vị phù hợp với cơ chế khoán của Tập đoàn, theo hướng Tập đoàn giao các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, các bộ định mức cụ thể cho từng lĩnh vực, ngành nghề, từng khu vực và các điều kiện khác nhau đã được ban hành và giao cho các đơn vị áp dụng để tạo ra sự tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Tập đoàn chỉ điều hành nhiệm vụ sản xuất thông qua các quy chế chung áp dụng để điều chỉnh theo chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và các cấp bộ giao trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các bộ định mức sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp theo từng thời gian, điều kiện cụ thể. Các doanh nghiệp sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh theo các bộ Luật hiện hành…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên