Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Năm 2020: Than Khánh Hòa phấn đấu sản xuất 80 ngàn tấn than hầm lò
Thứ Ba, ngày 04/02/2020

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất nhất là khai thác than hầm lò, nhưng năm 2020, Công ty than Khánh Hòa thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV vẫn đề ra kế hoạch sản xuất gần 80 ngàn tấn than hầm lò.

Một đường lò tại mỏ than Khánh Hòa (Thái Nguyên)

Mặc dù đây là con số không cao, nhưng đối với Công ty than Khánh Hòa là cả một vấn đề bởi sản xuất than hầm lò của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các vỉa than được mở vỉa từ trong lòng moong vào khai thác có điều kiện địa chất phức tạp, vỉa mỏng, dốc, thậm chí còn tính chất tự cháy. Hiện Công ty đang duy trì 3 lò chợ ngắn hoạt động đồng thời. Năm 2019, Công ty đã sản xuất trên 75 ngàn tấn than hầm lò và năm nay sẽ phấn đấu duy trì và khai thác với sản lượng cao hơn.

Theo kế hoạch năm 2020, Công ty than Khánh Hòa đề ra nhiệm vụ sản xuất 620 ngàn tấn than sạch trong tổng số 1,57 triệu tấn than sạch của toàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc. Công ty dự kiến đào tổng số 860 mét lò các loại tiết diện. Ngoài ra, Công ty sẽ tổ chức bốc xúc, vận chuyển đất đá 4,5 triệu mét khối đất đá khai thác lộ thiên và phối hợp sản xuất một số sản phẩm trung gian của công nghiệp xi măng trong Tổng công ty…

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên