17:33 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
MICCO: Hoàn thành đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020
Thứ Bảy, ngày 21/03/2020

Với nhiều giải pháp phù hợp và quyết liệt, đến nay, Tổng công ty công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin (MICCO) đã hoàn thành xong đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 và được Tập đoàn phê duyệt.

Cùng với đó, Tổng công ty đã sắp xếp hoạt động của các đơn vị thành viên theo hướng chuyên môn hóa. Cụ thể, Công ty CN Hoá chất mỏ Việt Bắc chuyên sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (trước đây sản xuất VLNCN có ở 6 đơn vị); Công ty CN Hoá chất mỏ Cẩm Phả chuyên thực hiện dịch vụ nổ mìn; Công ty CN Hoá chất mỏ Quảng Ninh chủ yếu tập trung cho cung ứng; chấm dứt hoạt động của Khách sạn Hạ Long; thực hiện quy trình thoái vốn khỏi Công ty CP Xi măng Tân Quang. Mô hình tổ chức các phòng, phân xưởng của đơn vị theo hướng tinh - gọn, giảm bớt các đầu mối (từ năm 2015 đến năm 2019 giảm 28 phòng ban, phân xưởng; tại cơ quan điều hành Tổng công ty từ 15 phòng xuống còn 12 phòng; giảm gần 700 lao động, trong đó lao động gián tiếp là 265).

Đồng thời, Tổng công ty tích cực triển khai cơ cấu lại tài sản theo hướng thanh lý phương tiện thiết bị cũ, kém hiệu quả; xã hội hóa những phần việc xã hội dễ làm, từ đó giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo năng lực sản xuất. Trong việc cơ cấu lại sản phẩm, tăng sử dụng nhũ tương rời 07 (NTR07) và ANFO rời tăng nạp mìn cơ giới; sản xuất nhũ tương rời 08 (NTR08) thay thế ANFO bao gói; thay đổi cơ cấu mồi nổ, phụ kiện nổ, sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá 2 (NTLĐ2), nhũ tương năng lượng cao thay dần mồi nổ có TNT.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên