10:43 ICTThứ Bảy, 05/12/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN (12/11/1936 - 12/11/2020) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TKV LẦN THỨ V
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
LDA: Mục tiêu trên 3.300 tỷ đồng doanh thu năm 2019
Thứ Năm, ngày 03/01/2019

Kết thúc năm 2018, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã sản xuất 673.000 tấn alumin quy đổi, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tiêu thụ 625.300 tấn, đạt 106,5% kế hoạch năm và bằng 109,2% so với năm 2017.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2018 dự kiến là 2.994,2 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch và bằng 112% so với thực hiện năm 2017; thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người-tháng, bằng 108,7% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với thực hiện năm 2017.

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 650.000 tấn alumin, tiêu thụ 610.000 tấn, doanh thu 3.317 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Cũng trong năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định ở mức tải tối ưu kết hợp quản trị tốt về mặt công nghệ để đạt được các chỉ tiêu công nghệ và tiêu hao ở mức tối ưu. Phấn đấu hoàn thành và đạt được tốt hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt; đồng thời tiếp tục tập trung củng cố, chăm sóc, vận hành tốt máy móc thiết bị; đẩy mạnh chương trình tin học hóa, hiện đại hóa các khu vực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành thiết bị, giảm tiêu hao lao động, giảm chi phí sản xuất.

Song song với đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì thực hiện công tác đầu tư, chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, năng lực công tác, không gian các hồ chứa để đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển Công ty; duy trì việc quan tâm, chăm lo đảm bảo công ăn việc làm, đời sống thu nhập và các chế độ phúc lợi cho CBCNV. Tiếp tục chú trọng xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, thực hiện tốt công tác đào tạo nhằm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ngày càng lớn mạnh, bền vững…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên