Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
LDA: 2 tháng đầu năm sản xuất 114.948 tấn alumin
Thứ Tư, ngày 18/03/2020

2 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đã khai thác 611.704 tấn quặng bauxite, sản xuất 114.948 tấn alumin.

Sản lượng quặng khai thác thực hiện cân đối đảm bảo theo kế hoạch của tuyển quặng. Cuối tháng 02/2020, Công ty đã tiến hành quy hoạch lại, điều chuyển, bổ sung thêm diện khai thác nhằm đảm bảo việc trung hòa chất lượng quặng; hoàn thiện việc củng cố, làm đường vận chuyển chuẩn bị tốt cho mùa mưa.

Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành sản xuất, Dự án tuân thủ thiết kế được phê duyệt, công tác khai thác mỏ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thổ từng phần, khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó.

Việc giám sát công tác bảo đảm về môi trường tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên