Lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra việc thi công Đề án thăm dò mỏ Tràng Bạch
Thứ Hai, ngày 17/07/2017

Vừa qua, Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm, PTGĐ Nguyễn Anh Tuấn cùng với các Ban liên quan của Tập đoàn đã kiểm tra đột xuất tại hiện trường việc thi công Đề án thăm dò mỏ Tràng Bạch (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò) do Công ty than Uông Bí làm chủ đầu tư.

Đoàn đã kiểm tra công tác thi công khoan, đặc biệt là vấn đề quản lý kỹ thuật, công tác theo dõi thu thập tài liệu địa chất nguyên thủy, việc lấy mẫu, bảo quản mẫu lỗ khoan; công tác theo dõi, cập nhật kết quả thăm dò trong quá trình thi công của tác giả Đề án cũng như của Chủ đầu tư đối với lỗ khoan TB251 do Công ty CP Địa chất mỏ thi công và lỗ khoan TB229 do Công ty Geosimco thi công. Đồng thời Đoàn đã đi thăm lán trại, xem điều kiện ăn ở, sinh hoạt thực tế của các Tổ khoan.

Sau khi lắng nghe các đơn vị thi công, Chủ đầu tư, tác giả Đề án báo cáo những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, những khó khăn trong quá trình triển khai, Tập đoàn chỉ đạo, phải đặc biệt tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, bằng nhiều giải pháp quyết liệt đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các lỗ khoan, cùng với đó không ngừng cải thiện và thiết thực chăm lo đến đời sống, việc làm của công nhân khoan để họ yên tâm, gắn bó lâu dài với đơn vị...