Kinh doanh than Thanh Hóa làm tốt công tác an sinh xã hội
Thứ Hai, ngày 17/07/2017

Trong những năm qua, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa luôn có nhiều hoạt động thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Công ty đã không ngừng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc tới những cán bộ, công nhân viên chức - lao động là thương binh, con liệt sỹ và những gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể như: thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết và ngày Thương binh liệt sỹ. Đồng thời, Công ty luôn duy trì, thực hiện tốt việc hỗ trợ sửa nhà cho gia đình liệt sỹ; hỗ trợ những gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Nhận thức được vai trò và ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động xã hội nên trong thời gian qua, lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện tốt và vận động các cán bộ, công nhân viên chức - lao động tại Công ty tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo xã hội như: Mái ấm Công đoàn; Vì trẻ thơ, Tài năng trẻ tỉnh Thanh Hóa…

Cụ thể, đầu năm 2017, Công ty đã ủng hộ 1 hộ nghèo tại TP Thanh Hóa 40.000.000 đồng, 1 hộ tại địa bàn huyện Nghi Sơn  40.000.000 đồng, 1 hộ tại địa bàn huyện Đông Sơn  90.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng ủng hộ Quỹ khuyến học khối doanh nghiệp tỉnh 10.000.000 đồng.