Kiện toàn hệ thống y tế cơ sở
Thứ Tư, ngày 06/12/2017

Với đặc thù là một ngành sản xuất công nghiệp có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại và tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vì vậy từ trước đến nay các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhằm thu hút và giữ chân người lao động gắn bó với nghề, với doanh nghiệp. Trong đó, công tác y tế là một trong những mặt công tác được ban lãnh đạo và công đoàn các đơn vị đặc biệt quan tâm. Tại các đơn vị thuộc khối sản xuất than, khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí... đều đã thành lập trạm y tế, bố trí các điểm trực cấp cứu y tế tại hiện trường, thực hiện chế độ khám sức khoẻ định kỳ, điều trị bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng sức khoẻ và khám bệnh, cấp thuốc khi người lao động ốm đau cần điều trị, nghỉ ngơi.

Trạm Y tế khu khai thác Thành Công ở độ sâu -220m so với mực nước biển của Công ty Than Hòn Gai.

Để chăm sóc tốt hơn sức khoẻ của người lao động, đáp ứng được quá trình sản xuất đúng kế hoạch, mới đây Tập đoàn đã có chỉ thị về tăng cường quản lý công tác y tế trong doanh nghiệp, trong đó yêu cầu các đơn vị kiện toàn hệ thống y tế cơ sở.

Theo đó, căn cứ vào quy mô lao động, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều kiện lao động, các đơn vị phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động. Trường hợp đơn vị không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì ký hợp đồng thuê cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ năng lực theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc nhân viên y tế phải có mặt kịp thời tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với các đơn vị thành lập bộ phận y tế cơ sở (bao gồm cả hoạt động khám, chữa bệnh), các đơn vị chỉ duy trì biên chế và cơ sở vật chất của trạm y tế cơ sở tương đương cấp phường, xã; không duy trì cấp phòng khám đa khoa (trừ trường hợp cơ sờ vật chất sẵn có đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn, không đầu tư mở rộng). Về định biên lao động: Đối với phòng khám sức khỏe ban đầu (để khám bệnh, chữa bệnh, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cấp thuốc BHYT, chuyển viện tuyến trên...) của mỗi đơn vị bố trí không quá 3 người; Mỗi trạm trực cấp cứu tại hiện trường (nếu có) chỉ bố trí tối đa 01 người/ca, dự phòng nghỉ ốm, phép, huy động đột xuất thì tối đa là 4 người/trạm. Như vậy, các đơn vị khai thác lộ thiên có khai trường sản xuất tập trung thì bộ phận y tế cơ sở có không quá 7 người, các đơn vị hầm lò có 2 khu vực sản xuất có không quá 12 người. Đối với các đơn vị có quy mô lao động từ 1.000 người trở lên nếu không có trạm cấp cứu tại hiện trường thì bộ phận y tế cơ sở không quá 5 người, bao gồm cả lao động quản lý.