Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành Than triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Sáng 19/3, tại hội trường Công ty CP than Cọc Sáu đã diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ Khối thi đua 14 tiểu đoàn tự vệ ngành Than khu vực Quảng Ninh năm 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2020. Trong đó, xác định chủ đề thi đua quyết thắng năm 2020 của các đơn vị tự vệ là “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” gắn với phong tròa thi đua yêu nước, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hiệu quả trong công tác huấn luyện tự vệ năm 2020.

Các đơn vị đã thảo luận, thống nhất kiện toàn thành lập 3 cụm trong khối để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được thuận lợi, linh hoạt.

Trong khuôn khổ hội nghị, 14 đơn vị tiểu đoàn tự vệ ngành Than còn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Các đơn vị tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ xây dựng một công trình có giá trị tại xã khó khăn thuộc địa bàn huyện Ba Chẽ như: Làm đường nông thôn mới hoặc trường học với kinh phí dự kiến từ 900 triệu -1 tỷ đồng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên