06:42 ICTThứ Bảy, 19/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kho vận Đá Bạc: Khối sản xuất tiết kiệm 2 tỷ đồng trong năm 2011
Thứ Năm, ngày 07/06/2012

Được sự chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp SXKD của các công ty sản xuất than, sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền địa phương..., năm 2011 Công ty Kho vận Đá Bạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Căn cứ hợp đồng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 đã ký giữa Công ty và Tập đoàn, Công ty đã phân tích chi phí cụ thể cho từng công đoạn sản xuất và xây dựng cơ chế khoán quản chi phí công đoạn cho tất cả các phòng ban, phân xưởng, tổ đội trên cơ sở khung giá thành Tập đoàn đã xây dựng và giao khoán trong kế hoạch năm.
 
Công ty đã khoán công đoạn sản xuất cho các phân xưởng sản xuất trực tiếp trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành giao khoán và hợp đồng giao khoán, gắn trách nhiệm của các đơn vị sản xuất với giá thành công đoạn hao phí đối với từng đơn vị sản phẩm, trích thưởng và bổ sung quỹ lương tới 60% giá trị làm lợi theo hợp đồng khoán. Kết quả năm 2011, các phân xưởng sản xuất đã tiết kiệm chi phí, giảm giá thành được xấp xỉ 2 tỷ đồng, bổ sung quỹ lương 1,2 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, đơn vị cũng đã khoán công nghệ sản xuất hợp lý: Công ty tính toán định mức các công đoạn sản xuất phụ trợ cho công tác nhập - xuất - quản lý tồn kho than trên cơ sở sản lượng than tiêu thụ, cụ thể như tỷ lệ san gạt phụ trợ/sản lượng tiệu thụ, sản lượng máy xúc/tấn than tiêu thụ, sản lượng ôtô trung chuyển nội bộ kho bãi/tấn than tiêu thụ... Ở mô hình khoán này, Công ty giao khoán và gắn kết trách nhiệm cho các phòng ban chủ quản (Phòng ĐHSX-TT, KCS, CĐ VT...). Kết quả năm 2011, do tình hình tiêu thụ than năm 2011 khó khăn, tồn kho than lớn, do đó các công đoạn sản xuất phụ trợ công tác tiêu thụ phát sinh nhiều, công ty hoàn thành theo định mức giao khoán.
 
Song song đó, Công ty còn duy trì các mô hình khoán khác như: Khoán điện thoại điều hành sản xuất; văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ nhà ăn, khoán nhiên liệu đi lại phục vụ công tác; khoán chi phí giao than xuất khẩu, cuối nguồn...
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên