10:25 ICTThứ Bảy, 07/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3
Thứ Hai, ngày 12/08/2019

Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Trong thời gian 12 ngày (10-21/8), 105 đồng chí là trưởng phó phòng, quản đốc, phó quản đốc và các chức danh tương đương của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN; về đối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới...; luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1...

Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; củng cố quốc QPAN, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc… Đồng thời, làm cơ sở vận dụng cụ thể, sát đúng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị…

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,250 41,400
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,050 41,450
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên