13:51 ICTThứ Ba, 07/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Thứ Sáu, ngày 29/06/2018


Thực hiện Kế hoạch số 758-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 29/6/2018, Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Than Quảng Ninh và cơ sở trực thuộc để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (kết nối trực tiếp với Trung ương) qua các điểm cầu trực tuyến tại: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội; Trụ sở Tập đoàn TKV 226 Lê Duẩn, Hà Nội; Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; Hội trường Công ty than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả và Hội trường Công ty than Uông Bí, thành phố Uông Bí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo, để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả, các đại biểu tham dự cần chú ý một số vấn đề: các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị cần dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung các Nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 nhằm nhận thức đúng tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết; qua đó giúp các đồng chí có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới; Cần tăng cường tinh thần trách nhiệm, lắng nghe các báo cáo viên trình bày để nắm vững các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề lớn, kết hợp với nghiên cứu tài liệu và tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn tại địa phương hoặc đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các nội dung của Nghị quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sau Hội nghị này, các cấp ủy tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu các Nghị quyết cho đảng viên, nhân dân tại đơn vị và địa phương mình, trong đó coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, tránh hình thức. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần dành thời gian quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất kiến nghị để có hình thức giải đáp kịp thời; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái cản trở việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

Trong vòng thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày; Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội trình bày; Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 49,900 50,120
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 49,450 50,050

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên